Nasumično iz galerije

LV1R3.jpg

Poslovice

 • Kineska poslovica

  Ko ima silu uzima silom, ko nema silu uzima pameću.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Pravila privatnosti

3d Caffe Bar

Brzinski prikaz Caffe Bara po nekoj mojoj zamisli. Elementi su posloženi po funkcionanosti. Ovaj 3D prikaz je samo za orjentaciju u prostoru i građevinsku vizualizaciju.

Ovaj prikaz se može dalje razraditi tako da se u njega ubace različiti teksture kako bi se dizajnerski zaokružio. U tom daljem postupku moguće je postići visoku realističnost prikaza. No za taj korak je potrebno više vremena.

Po završenom dizajnerskom ubacivanju tekstura, osvjetljenja i drugih elemenata prelazi se na renderiranje 3D crteža u drugom programu. Primjer jednostavnijeg renderiranog objekta je 3D veliki bračni krevet.

Po nekoj svojoj zamisli šank je u sredini podijeljen na dvije potkove kako bi se jednostavno moglo kretati i raditi. Skladište je blizu šanka...

3d prikaz Caffe bar-a 2 Potkove (klikom na sliku moguće ju je okretati!):