Nasumično iz galerije

logozavrsni2.jpg

Poslovice

 • Kineska poslovica

  Ko ima silu uzima silom, ko nema silu uzima pameću.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Pravila privatnosti

Priprema grafika

U pravilu nakon kreiranja digitalnih grafika potrebno je te grafike pripremiti za različite medije za koje su namjenjeni. Priprema datoteka i izvoz za odgovarajuće programe i namjene je ponekad od presudnog značaja.

Priprema PDF dokumenta

Na primjeru pripreme PDF je očigledno koliko se mora posvetiti pažnje izvozu datoteka i grafika i njihovoj prilagodbi. PDf dokument može biti pripremljen za različite namjene. 

Glavna podjela bi bila prema veličini datoteke  i kvaliteti ispisa. Ako pdf sadrži u sebi rasterske slike one mogu učiniti da dokument postane velik za promidžbu putem interneta. Povodom toga dokument je potrebno optimizirati i u samom kreiranju je potrebno voditi računa o veličini samog fajla i grafika koje se uvoze u dokument. U pravilu vektorska grafika je puno zahvalnija od rasterske do određene granice.

 Za različite potrebe tiskara dokumenti mogu biti u različitim formatima. Uglavnom je najzastupljeniji format pdf.  Ponekad je potrebno napraviti uvoz i izvoz grafika te prilagodbu za druge grafičke formate. 

Ostali grafički formati

Izvorni grafički formati u kojima radim su .cdr i .ai namjenjeni za CorelDRAW i Adobe Ilustrator. U novije vrijeme za vektorsku grafiku sve više koristim Inkscape vektorski alat i ekstenziju datoteke .svg .

SVG dokumet za vektorsku grafiku

Svg ekstenzija je prihvaćena kao jedan od standarda za vektorski dokument i to  od velike većine proizvođača programa za obradu a sve više se koristi i u web tehnologijama.

U pravilu je dobro provjeriti svaki oblik datoteke u izvornom programu kako ne bi došlo do pogrešaka prilikom izvoza.