Nasumično iz galerije

logo-v11r-v4.jpg

Poslovice

 • Kineska poslovica

  Ko ima silu uzima silom, ko nema silu uzima pameću.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Pravila privatnosti

Logo za igricu Police training

izrađeni logo za igricuTrenutno završavam igricu Police training pa sam shodno tome razradio logo koji će se pojavljivati na različitim mjestima kako unutar igrice tako i u najavama i portalu. 

Logo je u potpunosti izrađen s ponosom u programu Inkscape. Prijelaz na novi vektorski program u početku je bio poprilično težak i iritantan no s vremenom sam se navikao. Dugogodišnji rad u Corel kompletu alata trebalo je zamjeniti nečim novim i drugačijim.

Logo sadrži elemente i simbole koji su vezani za opasnost, snagu brzinu.

Igrica je standardna pucačka.

Varijanta logotipa izrađenog za igricu

Logo za igricu policija trening izrađen

 

Druga varijanta logotipa za igricu:

Logo za igricu Police Training druga varijanta

Za logo igrice sam razradio svaki element posebno. Jedan od primjera:

izrađeni element logoa lubanja