Logo za igricu Police training

izrađeni logo za igricuTrenutno završavam igricu Police training pa sam shodno tome razradio logo koji će se pojavljivati na različitim mjestima kako unutar igrice tako i u najavama i portalu. 

Logo je u potpunosti izrađen s ponosom u programu Inkscape. Prijelaz na novi vektorski program u početku je bio poprilično težak i iritantan no s vremenom sam se navikao. Dugogodišnji rad u Corel kompletu alata trebalo je zamjeniti nečim novim i drugačijim.

Logo sadrži elemente i simbole koji su vezani za opasnost, snagu brzinu.

Igrica je standardna pucačka.

Varijanta logotipa izrađenog za igricu

Logo za igricu policija trening izrađen

 

Druga varijanta logotipa za igricu:

Logo za igricu Police Training druga varijanta

Za logo igrice sam razradio svaki element posebno. Jedan od primjera:

izrađeni element logoa lubanja