Nasumično iz galerije

logov2.jpg

Poslovice

 • Kineska poslovica

  Ko ima silu uzima silom, ko nema silu uzima pameću.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Pravila privatnosti

Stlizirana vila za web igricu

Vektorizirani i stilizirani prikaz vile i razrada lika za novu web igricu može se vidjeti kroz primjere. Prvo što razradim je lice i glava. Skrivena psihologija lica predstavlja najveći izazov u izradi jer ovisi o faktorima koji su vrlo komplicirani. Jedna kriva linija može asocirati na tugu, ravnodušnos ili veselo raspoloženje.

Izrada likova je dosta zahtjevna jer iziskuje poznavanje nekoliko bitnih faktora koji uvjetuju dobar lik. Psihologija, pozitivne linije lica su zasigurno jedni od bitnih elemenata kod izrade likova.

 

Stilski ženske crte lica

 

Razvijam novu igricu polakako koliko imama vremena, pripremam materijale, likove i sve ostalo. Vila koju razvijam u vektorskom obliku sastoji se od dijelova koji se mogu pomijerati. Znači ruke noge, glava i naravno nekoliko izraza lica .

Posao odnosi mnogo vremena no neke stvari su neophodne.

Stilizirana vila za igricu

Nekoliko primjera vektorskih crteža na kojima se vidi da je moguće dobiti iz jednog crtaža koji je sastavljen iz dijelova nekoliko slika.

Prikaz vile za igricu