Poslovice

 • Kineska poslovica

  Ko ima silu uzima silom, ko nema silu uzima pameću.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Pravila privatnosti

Izrada mapa za 3D igre

Izrađena 3d mapa za igru u nekoliko nivoa tematika egiptZanimljiviji dio rada a zasigurno i s više potrebe za kreativnošću i maštom je izrada mapa za igre. Mape mogu biti za 2D i 3D igru no ova druga traži nešto više truda i znanja. Također je potrebno razmišljati o različitim elementima koji mogu igru učiniti zanimljivom. Imao sam priliku izraditi nekoliko mapa za 3D igre koje se pokreću na Android platformi.

 

Tematika igri je šarolika. Primjeri su izrađeni u Magicavoxel programu za potrebe razvoja u određenom 3D formatu. dotični program je vrlo intuitivan i jednostavan za rad a ujedno i besplatan. No on pruža kreiranje 3D prostora i objekata koji su sastavljeni od elemenata kockica voxela. Vrlo zanimljiv program sa svim potrebnim alatima za jednostavno kreiranje 3D objekata.

Prikaz mape tematike egipat za igru.

 

Mapa 3d za igru tematike Egipt.

Pogled unutar igre. Ovaj sistem mapa je karakterističan po tome što se svi objekti sastoje od kockica.

Prikaz mape iz igre Egipton

Mapa naselje sa šatorima u nekoliko nivoa.

Mapa za 3d igru indijansko naselje u nekoliko nivoa

Malo istočnjačkog stila i mapa s elementima zmaja i spirale iz zlatnog presjeka.

Mapa iz igrice 3d model spirala i zmaj

Prikaz iz pogleda igre.

Prikaz mape za ogricu u zmajevom gnjezdu

 Izrada mape za igru iziskuje nekoliko bitnih faktora koji moraju biti zadovoljeni. Jedan od prvih faktora kod izrade mape je njen naziv a ujedno i mogući naziv igre. Razrada imena je bitna stavka koja se podrazumjeva u cjelokupnoj izradi. Uz izradu mape također je moguće u skladu sa dizajnom mape izraditi i ostale objekte koji će se pojavljivati u igri. Pored 3d elemenata mogu se izraditi i 2d mape i elementi te različite potrebne animacije. Za 2d bi to bili sprite-ovi. 

Razrada likova je također jedan zahtjevan ali i zanimljiv posao koji traži poznavanje osnovnih anatomskih principa, psihologije linija i izraza i ostale potrebne elemente koji mogu činiti lik prepoznatljivim i pozitivnim.