Što je zapravo Joomla CMS? Joomla je jedan sustav koji nam omogućuje online rad s člancima i njihovo objavljivanje na web sjedištu. 

Kroz ovaj kratak tutorijal i opise pokušati ću dočarati što je to zapravo Joomla i što se sve može napraviti u njoj.

 

Joomla omogućuje običnim ne programerskim ljudima da kreiraju web stranice na jednom serveru bez poznavanja programiranja. Također u ovom sustavu se mogu razvijati i nadograđivati drugi sistemi i dodatni online programi. S ovim sustavom je moguće napraviti gotovo svaki zahtjev koji se može danas naći na internetu i drugim vrstama sustava. 

Joomla sustav pruža jednostavan način kreiranja web stranica preko editora ili bolje da se izrazim, različitih tipova editora koje možemo sami odabrati ili dodatno instalirati.

Administrator (backend) i site (frontend) pristup sustavu

 U novim verzijama Joomle Sadržaje je moguće kreirati i dodjeljivati različitim kategorijama i s administratorske (backend) i s korisničke (frontend) strane web sjedišta. To znači da sustav ima dva osnovna pristupa jedan za administraciju i postavke (backend ili administrator pristup) i drugi za posjetitelje (frontend ili site pristup).

Tekst editori u sustavu Joomla

Da bi unos sadržaja na jedan web site bio jednostavan i zabavan za to su u cms-u potrebni editori članaka. Ovi editori mogu biti krajnje jednostavni za osobe koje vole tekst pripremati u nekom od desktop programa poput Microsoft Word-a ili Open Office Writera pa ih jednostavno kopiraju u polje. Također editori članaka mogu biti i vrlo sofisticirani s dosta opcija koje omogućuju jednostavan i zabavan unos novog članka u kojem se mogu nalaziti različiti elementi i sadržaji različitih oblika. Pri tome se misli na tekst, slike, tablice, zvučne zapise, video materijale, različite animacije koje opet mogu biti statične ili dinamičke prirode.

 Pored jednostavnosti unosa podataka koji pružaju editori u Joomli je moguće raditi i sofisticirane programe kroz različite dodatke ili izravno kroz sam sustav.

Instalacija dodatnih komponenti u cms sustav Joomla

Najnovija verzija Joomla sustava pruža toliko jednostavan sistem instalacije dodatnih komponenti da od toga jednostavnije ne može biti. Unutra menija Joomle nalaze se opcije za različita podešenja i naravno za razvijanje i kreiranje jednog web site-a.  Instalacija dodatnih komponenti se obavlja preko nekoliko klikova. Postoji link preko kojeg se otvara prozor u sustavu u kojem se mogu pretražiti različite komponente koje se potom kroz jedan ili dva klika mogu instalirati u sustav. Trenutno postoji preko 8000 različitih komponenti koje su ili besplatne ili koštaju vrlo malo u odnosu što pružaju. 

Tako je moguće kroz par klikova instalirati bilo koju komponentu.

Komponente u Joomli

Unutar Joomla sustava moguće je je na jednostavan način instalirati komponente što je već navedeno. Pod komponentama se misli na dodatne programe unutar sustava koji obavljaju neku funkciju. Uz sustav je predinstalirano nekoliko komponenti. To su baneri, izvori vijesti, kontakti, poruke, oznake - tagovi, web linkovi, preusmjeravanja. No tendencija u novijim verzijama Joomle je da se te komponente polako izbace i da se mogu instalirati po potrebi. Za jedan vrlo jednostavan web site nisu potrebne neke od komponenti pa se ide ka tome da se one izbace iz osnovnih postavki i da se mogu instalirati naknadno kao i svaku drugu komponentu.

Dodatne komponente mogu biti sustavi web trgovina od krajnje jednostavnih do vrlo sofisticiranih, komponente za napredno upravljanje sadržajem, komponente za kreiranje komponenti i dodatnih programa i druge.

Rad s korisnicima

Unutar sustava Joomle postoji sofisticirani dio koji je zadužen za rad s korisnicima. Tako je moguće kreirati različite grupe korisnika i naravno različite ovlasti koje oni mogu imati. S tim naprednim opcijama korisnici mogu biti podijeljeni po različitim ovlastima a mogu se kreirati i grupe koje obuhvaćaju samo posjetitelje. Na taj način sadržaj koji se plasira putem web sjedišta može biti prikazan različito i u ovisnosti od ovlasti korisnika. Neregistrirani korisnici mogu vidjeti jedan sadržaj, registrirani korisnici drugi a neka kreirana grupa neki treći sadržaj.

Prikaz sadržaja kroz Joomla cms - članci i kategorije

 U radu s Joomla cms sustavom bitno je shvatiti kako on u suštini funkcionira i kako se prikazuje sadržaj na jednom web sjedištu.

Joomla sadržaj može se podijeliti na članke. Svaki članak ima svoje karakteristike prikaza i sadržaj.

Članci unutar sustava se mogu dodijeliti u kreirane kategorije. Kategorije članaka se mogu postaviti u željenom izgledu i mogu biti jedna unutar druge u nivoima koji su potrebni.

Svaka kategorija može također imati i svoj način prikaza i sadržaj unutar sebe koji je povezan s njom pored toga što joj se mogu dodijeliti i članci.

Unutar nove verzije Joomla cms postoji i sistem oznaka - tagova. Tagovi se mogu kreirati i dodjeljivati različitim sadržajima i tako ih je moguće dodatno povezati.

Bitno u Joomla cms-u je da se kreirani članci na web stranici prikazuju preko menija - izbornika. Izbornici su zapravo putokazi i elementi web stranice pomoću kojih se sadržaj dodjeljuje web site-u. Drugi način prikaza sadržaja na određenoj stranici je preko različitih komponenti koji dohvaćaju članke i sadržaj. Izbornici su zaduženi za prikaz i dodjeljivanje sadržaja ili drugih elemenata samom web sjedištu i uz pomoć njih se kreiraju i linkovi koji se povezuju uz članke ili druge komponente. Znači ako želimo da se određeni članak prikaže na određenoj url adresi moramo kreirati izborničku stavku koja će povezati kreirani url i članak odnosno komponentu.

Izbornici i izborničke stavke

Kao što je rečeno izbornici služe za postavljanje i dodjeljivanje članaka ili dijelova neke komponente samom web sjedištu. Izbornička stavka je zapravo putokaz ka članku. Sam izbornik se prikazuje na određenoj poziciji modula. Zapravo je izbornik ujedno i modul koji se mora negdje prikazati na web stranici.  Prilikom kreiranja novog izbornika (pri tome ne mislim na izborničku stavku) ujedno se treba kreirati i modul kroz koji će taj izbornik biti prikazan. Na jednoj web stranici je moguće prikazati više izbornika sa svojim izborničkim stavkama i to na različitim pozicijama modula i na različitim web stranicama jednog web sjedišta.

Dodaci u sustavu Joomla

Unutar sustava postoji i dio koji se zove dodaci. Pod tim terminom se podrazumijevaju moduli, plugin-ovi, predlošci i jezici. Svaka od tih stavki otvara dio u kojem se nalaze određeni dodaci. Ako odaberemo moduli prikazati će nam se svi instalirani moduli na web stranicama i to oni koji se prikazuju korisnicima i u administratorskom sučelju odnosno administraciji.

Moduli u Joomli

Moduli u Joomla cms postoje kako bi se preko njih mogli prikazati različiti elementi web stranica koji idu uz sadržaj - članke a nisu članci ali mogu biti ako je modul zapravo dio neke komponente koja dohvaća sadržaje iz članaka. 

Malo zvuči komplicirano no zapravo nije. Jednostavno trebamo gledati na module kao na dijelove vizualnog prikaza na web stranicama i to na različitim pozicijama elemenata koji se žele prikazati uz sadržaj ili neke komponente.

Izbornici se prikatuju kroz module i to na određenim pozicijam unutar određene web stranice. Što to znači? Znači da modul može biti prikazan na određenim web stranicama web sjedišta, određenim posjetiteljima i to na određenim pozicijama. Znači možemo definirati da se jedan modul prikazuje na određenoj poziciji koja je definirana predloškom, na određenoj  ili na svim web stranicama i naravno određenim posjetiteljima. Ovo zadnje znači da se moduli mogu prikazati jednim posjetiteljima a drugima ne. Mogu se jedni moduli prikazivati samo registriranim posjetiteljima a drugi moduli samo neregistriranim posjetiteljima. Također se određeni moduli mogu prikazivati samo administratoru ili moderatoru članka ili drugoj kreiranoj grupi korisnika-posjetitelja.

Primjer prikaza modula 

Kroz primjer banera i reklamnih modula može se shvatiti smisao mogućnosti prikaza modula različitim vrstama posjetitelja. Recimo može se podesiti da se reklamni modul prikazuje samo neregistriranim posjetiteljima dok onima koji su se registrirali i prijavili na frontend strani taj modul nije vidljiv.

Drugi primjer upotrebe prikaza u ovisnosti od vrste korisnika je registracijski modul. Modul za registraciju može biti prikazan samo neregistriranim korisnicima dok se registriranim korisnicima i prijavljenim u sustav on ne prikazuje.

Pluginovi u Joomli

Pluginovi u ovom sustavu služe za obavljanje različitih funkcija unutar sustava, komponenti ili modula koje se nalaze u njemu. 

Predlošci u Joomla sustavu

Predlošci u ovom sustavu služe kako bi se pomoću njih mogao prikazati sadržaj. U Joomla-i je sadržaj odvojen od  načina vizualnog prikaza. To znači da se tekst u člancima pohranjuje u bazu podataka dok se vizualni prikaz vrši preko predložaka koji se instaliraju u sustav. Uz pomoć predložaka se određuju pozicije modula na web stranici a također i pozicija sadržaja i komponenti. Unutar jednog predloška se mogu definirati i izgledi pojedinih komponeti koje su instalirane u sustav.

Najbolji primjeri uporabe predložaka i stiliziranja komponenti je kod sustava trgovine, komponenti za napredno upravljanje sadržajem i sl.

Predlošci se mogu napraviti, naći besplatno ili kupiti od renomiranih tvrtki koje ih proizvode.

Prilikom kupovine predložaka obično se uz njih dobivaju i određene komponente i moduli koji unapređuju sam prikaz.

Jezici u Joomla sustavu

Joomla ima podršku i sistem za više jezični način rada. Da bi se pokrenuo sistem više jezičnog načina rada potrebno je pokrenuti i podesiti određene module i pluginove koji su zaduženi za multi jezični način. U principu kada se jednom prilagodi sustav za ovakav načina rada sve postaje jednostavnije. Potrebno je upoznati se sa načinom više jezičnog rada i kako se kreira sadržaj i članci u tom režimu.

Različiti jezici se mogu dodijeliti različitim osobama, tako da jedan administrator može imati administratorsko sučelje na jednom jeziku a drugi na drugom. Sustav se može podesiti da sam prikazuje web stranice na jeziku posjetitelja naravno pod uvjetom da je taj jezik instaliran u sustav.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.