Poslovice

 • Kineska poslovica

  Ko ima silu uzima silom, ko nema silu uzima pameću.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Pravila privatnosti

Vektorizacija portreta

Vektoriziran portret žene, vektorski crtež

Vektorizacija fotografije portreta je vrlo zanimljiv hobi. Kako bi se dobio kvalitetan vektorski crtež lica ili portreta osobe potrebna je kvalitetnija fotografija. Ta fotografija bi trebala prikazivati osobu u nekom realnom okruženju i naravno raspoloženja koje želimo prenijeti na crtež. Znači dobra fotka napravljena u nekom odličnom trenutku može rezultirati i odličnim vektorskim crtežom.

Što je zapravo vektorski crtež?

Vektorski crtež je pojednostavljeno rečeno skup matematički definiranih ploha i linija koje sadrže određenu boju. Osnovu vektorskog crteža čine obojane plohe u određenim slojevima koje čine jedan crtež. Pri kreiranju vektorskog crteža postoje određena pravila pogotovo pri kreiranju logotipa. Danas postoje i teorije i određeni principi kojih se potrebno pridržavati kod kreiranja jednog takvog crteža.

Koje su prednosti vektorskog crteža?

Jedna velika prednost vektorske grafike u odnosu na obične rasterske (bitmap) slike je što se vrlo lako boje mogu prilagoditi za različite namjene. 

Na primjeru vektorskog portreta gore ako poželimo promjeniti boje koje ga sačinjavaju jednostavno ih promijenimo. Ovaj crtež je sastavljen samo iz 5 6 boja. To se može vidjeti na primjeru naredne slike.

Vektoriziran portret žene

 

 Druga velika prednost vektorskih grafika jeste što one nisu definirane pikselom a samim tim nisu ograničene veličinom. To znači da koliko ih god povećavali vektorske linije ostaju linije koje definiraju jedan crtež. Kod povećanja rasterske slike, pri  određenim vrijednostima počinju se pojavljivati pikseli.

Treća prednost vektorske grafike jeste lako editiranje ploha i čitavog crteža. Svi djelovi crteža su plohe koje se mogu vrlo lako editirati i podesiti te naknadno mjenjati. Kod rasterskih slika je to nemoguće osim radom u programima koji zapravo kreiraju i montiraju nanovo grafiku. 

 Izrada vektorskog portreta

Laik koji radi u nekom vektorskom alatu bi pomislio da je crtež vrlo lako vektorizirati kroz programe koji to rade automatikom. No to i nije baš tako jednostavno. Vektoriziranje automatikom koje obavlja program je u velikoj većini slučajeva problematično i daje rezultat koji je daleko od potrebnog. Program automatikom ne može prepoznati linije nosa, oka, karakterne crte lica, on vidi samo različite nijanse boja kojih na rasterskoj grafici može biti i preko 10000. Kod ručnog vektoriziranja koje obavlja čovjek koristi se svega nekoliko boja u crtežu a linije ploha su jasno definirane za razliku od automatiziranog procesa.

Vektoriziranje samo portreta lica iziskuje u prosjeku desetak i više sati rada. Svaki dio glave se crta posebno. U pravilu kada krećem crtati vektorski portret krećem od oblika lica i glave. Zatim radim jedno pa drugo ok i tako redom. Pred kraj dodajem obrise linija lica i sjene  a na samom kraju dodajem osvjetljenje na istaknute dijelove kao što su nos, kapci, brada, jagodice...

Sve u svemu potrebno je dosta vremena za tako nešto jednostavno kao što je portret :).

Vektorski crtež portret žene

Detalj vektorskog portreta zene može se pogledati na slici ispod.

Detalj vektorskog portreta žene