Pravila privatnosti

Obuka za rad na web stranicama

Malo malo se ukaže potreba za obukom i dodatnim znanjima vezanim za web stranice, tekstove, slike, video materijale ili društvene mreže.

Joomla kao cms je vrlo sofisticiran i ima pregršt mogućnosti. Najjednostavnija opcija ulaska u svijet interneta i izrade web stranica je uz pomoć nekog tko poznaje problematiku i ima dovoljno iskustva i znanja. 

Obrada slika i priprema za objavu na web stranice

Ponekad je potrebno samo malo da ser uđe u štos i savladaju osnovni principi rada sa slikama te njihovom obradom. U pravilu postoji nekoliko slikovnih formata i nekoliko načina optimizacije slika za web. Današnje slike su poprilično velike da bi se u stanju u kojem jesu objavile na interet stranicama. Sama administracija i ažuriranje podataka nije problema ako se poznaju osnovni principi.

Objava slika na web stranice

Dovoljno je naučiti jedan od načina za objavu i slanje slika na server te povezivanje i objavljivanje na web stranicama. Ostale tehnike vremenom se savladaju bez problema.

Objava teksta na web

možda se čini jednostavno no definitivno nije. Objaviti tekst na web stranici nimalo nije jednostavno ako se ne poznaju principi rada sustava i editora.