Pravila privatnosti

3D proizvod u web trgovini

Jedan od odličnih načina za prikaz proizvoda u web shop-u je putem 3D prikaza. Razlog zašto je to dobro je višestruki. Na prvom mjestu treba biti drugačiji od drugih web trgovina koje to nemaju. Također biti prvi po nečemu je dobar razlog za pozitivne recenzije. 

Mogućnost 3D prikaza proizvoda ima smisla za proizvode koji se prodaju zbog izgleda i dizajna. Neke proizvode jednostavno nema potrebe prikazivati kroz 3D. Može se reći da postoje dva načina za kreiranje 3D prikaza. Jedan je slikanjem putem digitalnih fotoaparata a drugi je kreiranjem u nekom od 3D alata. 

U ovisnosti o složenosti objekta i mogućnostima primjenjuje se jedan od ova dva načina. 

Za slikanje proizvoda koristi se rotirajući stativ na koji se postavlja objekt. Potom se prave snimci pod različitim kutovima. Za jedan kvalitetan 3D prikaz objekta  potrebno je minimalno 12 slika. 

Kod modeliranja objekata je nešto drugačija priča. Objekti se kreiraju u programima, na njih se primjenjuju različite teksture i kao takvi se mogu prikazati na web stranicama. 

U svakom slučaju je način sa slikanjem i fotografiranjem puno realističniji. Roba ima prirodniji izgled.

Primjer 3D modeliranog objekta za koji tekstura nije presudan faktor.

 Ovaj model moguće je rotirati u svim smjerovima.

Još jedna razlika između fotografiranog i modeliranog objekta je što fotografirani objekt može biti prikazan samo u krug i može se okretati samo po jednoj osi, dok je 3D modelirani objekt moguće rotirati u svim smjerovima.